Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

KIM JEST ASYSTENT RODZINY?

Kim jesteśmy ?

Termin „asystent” został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

 

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.


Czym się zajmujemy ?

 

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

 


Zadaniem asystenta rodziny jest:

 

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale.

 


Pracujemy z:

 • rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nawet w sytuacji umieszczenia dzieci poza rodziną;
 • małoletnimi rodzicami opuszczającymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy i wychowującymi dziecko;
 • koordynujemy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem”. 

 

Formy wsparcia:

 

Najważniejszym dokumentem regulującym system wspierania rodziny w Polsce jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm).

 

Ustawa określa główne formy wspierania rodziny a w szczególności:

 • usługi asystenta rodziny;
 • usługi świadczone przez rodziny wspierające;
 • system pieczy zastępczej.

 


Ponadto proponujemy:

 

 • poradnictwo w rozwiazywaniu problemów dotyczących wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio w Zespole ds. Asysty Rodzinnej lub za pośrednictwem strony internetowej adres emaliowy  - sekretariat@cus.mlawa.pl

 

 • projekt ,, Wakacje z Maxem".

 

            Projekt „ Wakacje z Maxem” skierowany jest do dzieci i młodzieży spędzającej wakacje na terenie miasta Mława. Celem projektu jest wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
w atrakcyjny sposób. Spotkania odbywają się co roku  w  miesiącu lipcu na terenie mławskich placówek oświatowych.

Proponujemy uczestnikom  zajęcia o charakterze kulturalnym , sportowym, rozrywkowym oraz profilaktycznym. Każdy biorący udział  w projekcie  otrzymuje karnet, w którym zbiera pieczątki za wzięcie udziału w zabawach. Uczestnicy którzy zbiorą wszystkie pieczątki biorą udział w losowaniu nagród podczas ostatniego finałowego spotkania. Współorganizatorami projektu są mławskie instytucje.

            Projekt „Wakacje z Maxem” pokazuje dzieciom i młodzieży alternatywy dla gier komputerowych, propaguje sport, popularyzuje zabawy podwórkowe oraz gry planszowe.  Buduje pozytywną i otwartą postawę w stosunku do służb mundurowych tj. policji, straży pożarnej. Uczy pierwszej pomocy oraz rozpoznawania znaków drogowych. Modeluje  sposób spędzania czasu wolnego dorosłych z dziećmi. Pogłębia więzi rodzinne.

 

 • projekt ,, Akademia Kompetencji Wychowawczych".

 

Akademia Kompetencji Wychowawczych  skierowana jest dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.  Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.  Tematyka spotkań obejmuje:

 

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

- aktywne, wspierające słuchanie,

- motywowanie dziecka do współdziałania,

- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Zajęcia mają charakter warsztatowy . Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

 

Realizatorami projektu  są asystenci rodziny z Centrum Usług Społecznych w Mławie.

 

 • projekt ,,Pogotowie Lekcyjne".

 

Program powstał z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział wolontariuszy w procesie nauki szkolnej dzieci. Zajęcia w ramach Pogotowia lekcyjnego skierowane są do uczniów szkół podstawowych.

Głównym założeniem programu jest realizowanie następujących celów:

 • indywidualna pomoc w odrabianiu lekcji,
 • nauka koncentracji, planowania uczenia się, przygotowania do lekcji, aktywnego słuchania, odpowiedniego zaplanowania nauki,
 • wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków,
 • motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań,
 • pomoc w wykorzystaniu umiejętności systematycznej pracy.

            Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny z Centrum Usług Społecznych dokonują wstępnego rozeznania rodzin z dziećmi, które mają problemy w nauce, a następnie kierują do koordynatora programu celem dokonania szczegółowych uzgodnień dotyczących zapotrzebowania na pomoc. Realizacja części merytorycznej programu spoczywa na wolontariuszach z CUS
w Mławie w ramach zawartych porozumień o współpracy.

Data dodania: 2022-06-27 15:21:01
Data edycji: 2024-04-29 15:35:00
Ilość wyświetleń: 12907

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej