Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, wydawane i przyjmowane będą
w Centrum Usług Społecznych ul. Lelewela 7.

 

  • Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
  • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  • Jednorazowe świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.

 

Informacje dot. wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego:

  1. Organ właściwy, do którego składany jest wniosek wpisujemy: BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
  2. Dane osoby  pkt. 8 PESEL jeżeli osoba posiada status wpisuje UKR
  3. Załącznik wypełniamy przy większej ilości osób
  4. Pozostałe dane do wypełnienia wg wzoru wniosku zgodnie z posiadanymi dokumentami tożsamości i aktami urodzenia.
  5. Wniosek należy wypełnić w języku polskim

 

Wszystkie dokumenty należy przynieść do Centrum Usług Społecznych w Mławie do wglądu wraz
z wypełnionym wnioskiem oraz klauzulą informacyjną RODO.

 

Data dodania: 2022-03-31 12:25:16
Data edycji: 2024-01-10 12:57:56
Ilość wyświetleń: 2828