Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem”

działa od 05.05.2009r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r. Poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003r poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o statut Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2009r.

 

Członkami Stowarzyszenia są w większości pracownicy Centrum Usług Społecznych w Mławie.

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, samotnych oraz społeczności lokalnej.
 2. Umożliwienie szerszego dostępu do różnych form pomocy, możliwości aktywnego uczestnictwa w akcjach społecznych na szczeblu lokalnym oraz krajowym.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestniczenia różnych grup społecznych w życiu społecznym miejscowości, gminy, powiatu.
 4. Propagowanie i organizacja wolontariatu oraz postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, samotnych.
 5. Wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 6. Działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od osób prywatnych i instytucji
 • pozyskiwanie żywności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz lokalnym samorządem, włączanie się w ogólnopolskie kampanie na rzecz w/w zadania
 • organizowanie grup samopomocowych
 • prowadzenie szkoleń
 • organizowanie spotkań i imprez w środowisku lokalnym
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin, świetlic środowiskowych i terapeutycznych
 • pozyskiwanie wolontariuszy do aktywnego udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenia
Data dodania: 2021-02-03 09:29:34
Data edycji: 2024-01-31 15:39:55
Ilość wyświetleń: 3554

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej