Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Informacja o podpisaniu umowy

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Informacja o podpisaniu umowy

 

Informujemy, iż Centrum Usług Społecznych w Mławie  w imieniu Miasta Mława kolejny już raz przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  63 903,00 ZŁ

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zgodnie  z podpisaną Umową Nr 73/OW_JST/2024 w dniu 01-03-2024r otrzymamy środki finansowe w łącznej kwocie 63 903,00 zł .

 Nadmieniamy, iż ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym  (Dz. U. z 2023r poz.647,1407 i 1429).

 

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla uczestników Programu w ramach pobytu dziennego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, zwanych „uczestnikami Programu” , nad:

1) dziećmi w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami w wieku powyżej 16 roku życia posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100,z póź. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub 
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

 

Realizacja Programu zastała zaplanowana od 1 kwietnia 2024r do 31 grudnia 2024r.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdziesz pod adresem:     

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-ipolityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Data dodania: 2024-03-05 13:51:17
Data edycji: 2024-03-25 13:25:39
Ilość wyświetleń: 94

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej