Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Informacje

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić ( np. w przypadku gdy pracują, mieszkają poza miejscem zamieszkania osoby, która zwróciła się o usługi, sami wymagają pomocy ponieważ są chorzy).

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

DO OBOWIĄZKÓW OPIEKUNKI, ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE W ŚRODOWISKU NALEŻY M.IN.:

 • utrzymanie czystości wokół chorego, tj. mycie okien, zmiana firan i zasłon ( 2 razy w roku ) , trzepanie dywanów, bieżące odkurzanie mieszkania,mycie podłóg itp.

 • wykonywanie czynności z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego – prześcielanie łóżka, mycie osoby niepełnosprawnej fizycznie, zmiana pampersów, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

 • robienie zakupów,tj: artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze usługobiorcy

 • pranie bielizny osobistej oraz odnoszenie i przynoszenie z pralni bielizny pościelowej

 • przynoszenie opału i palenie w piecach – w środowiskach których jest to wymagane

 • przygotowywanie lub przynoszenie posiłków – pomoc przy spożywaniu posiłków, a jeżeli podopieczna jest osobą leżącą – karmienie jej.

 • załatwianie spraw urzędowych i bieżących – wezwanie lekarza, wykupienie i dostarczanie lekarstw, dokonywanie opłat za czynsz i innych opłat ponoszonych przez usługobiorcę

 • dbanie o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej podopiecznego , tj organizują wolny czas, zabierają podopiecznych na spacery

 • Opiekunki odpowiedzialne są za efektywne wykorzystanie czasu pracy na zajmowanym stanowisku oraz muszą przestrzegać dyscyplinę i godziny pracy u usługobiorcy. Obowiązane są też do zgłaszania pracownikowi socjalnemu potrzeb usługobiorcy w zakresie innych form pomocy, a w razie zgonu podopiecznej – powiadomić CUS, rodzinę, a w razie braku rodziny należy wykonać wszystkie czynności związane z organizacją pogrzebu.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16 przez opiekunki CUS, zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie.

 

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek ( podanie) o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu);
 • oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach domowych;
 • w razie konieczności – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Data dodania: 2021-02-03 09:55:45
Data edycji: 2024-01-10 14:13:55
Ilość wyświetleń: 4661

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej