Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

                                        DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

                                                                   FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

                PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  586 602,00 ZŁ.

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI  586 602,00 ZŁ.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystenta osobistego.

 

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm o których mowa w Kodeksie pracy.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 17 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 15 osób asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
 • 14 280 godzin usług asystenta: dla 22 osób z niepełnosprawnościami, w tym 12 480 godzin dla osób niepełnosprawnych
  w stopniu znacznym i 1 800 godzin dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Data dodania: 2022-02-23 13:39:37
Data edycji: 2022-04-14 12:35:44
Ilość wyświetleń: 2730

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej