Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

   DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

                             FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– edycja 2023r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  623 982,41 ZŁ.

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI  623 982,41 ZŁ.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z  wymienionymi orzeczeniami.

 W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

lub

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem , że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane ze środków publicznych.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę .

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

 

W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • udział 28 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 8 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 24 osób asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
 • 15 226 godzin usług asystenta: dla 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną 1 034 godziny
 • dla 28 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 12 376 godzin, i 1 816 godzin dla 8 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 znajdziesz pod adresem:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1420,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023

 

 

Data dodania: 2023-03-01 11:45:31
Data edycji: 2024-02-16 15:46:23
Ilość wyświetleń: 1771

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej