Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2021 r. poz. 2021 ze zm. );
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M. P. z 2022 r. poz. 419) wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  1. a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
  2. b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
  3. c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 22,30 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Warunki uzyskania dodatku energetycznego:

1) złożenie stosownego wniosku  o przyznanie dodatku energetycznego

2) posiadanie  aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

3) posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwanie w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Stroną tej umowy musi być osoba, na którą jest wydana decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego – załącznik 1

klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2

Data dodania: 2021-02-03 09:27:39
Data edycji: 2024-01-10 13:26:51
Ilość wyświetleń: 5196

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej