Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dniu 11.05.2021 r. przystąpił do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021" realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na działania w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 376.00 zł.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI 29 376.00 zł.

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI 29 376.00 zł.

 

Realizowane w ramach Programu zadanie będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczony jest dla członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

 „Opieka wytchnieniowa” jest sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Celem Programu jest:

  • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

 

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:

  • posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub inna zapewniająca realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym

 

Uczestnik Programu za usługi opiekuna wytchnieniowego nie ponosi odpłatności.

 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Przewidywane efekty Programu:

 

Poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 6 rodzin sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności otrzyma pomoc
w wykonywaniu codziennych obowiązków ze strony osoby posiadającej odpowiednie kompetencje lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki tej pomocy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą dysponować wolnym czasem, który pozwoli im odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto Program zapewni opiekunom czas, w którym będą mogli udać się do lekarza, skorzytać ze specjalistycznych zabiegów leczniczych bądź załatwić sprawy urzędowe.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 znajdziesz TUTAJ

 

Data dodania: 2022-02-16 09:46:24
Data edycji: 2022-02-16 09:49:40
Ilość wyświetleń: 1774

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej