Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

                                                            DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

                                                                                  FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

                                                         PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego
tj. z Funduszu Solidarnościowego. Od 01 kwietnia 2022r.  będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
w miejscu zamieszkania uczestnika Programu.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 117 504,00 ZŁ

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 117 504,00 ZŁ

 

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

Ze środków Programu nie może być finansowana opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby zamieszkujące z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
z uczestnikiem Programu.

 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Usługi opiekuna świadczone w formie nieprzerwanego pobytu dziennego dla jednej osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godziny na dobę, w godzinach 6.00 - 22.00, z zachowaniem w/w limitów.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2022r..

 

Efekty Programu:

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 znajdziesz pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Data dodania: 2022-02-23 13:40:31
Data edycji: 2022-04-14 12:34:32
Ilość wyświetleń: 4297

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej