Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” EDYCJA 2021 R.

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  EDYCJA 2021 R.

  DOFINANSOWANIE  ZE ŚRODKÓW BUDŹETU PAŃSTWA

     WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

          „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA
       2019-2023

           EDYCJA 2021 R.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  220 000,00 ZŁ.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYNOSI 176 000,00 ZŁ.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  realizowanego ze środków budżetu państwa. Program ma charakter modułowy (3 moduły), każdy z modułów ma charakter indywidualny i jest skierowany do innego adresata.

 

Ośrodek w roku 2021r. realizuje moduły 1 i 2 Programu, mające na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży  oraz pomoc osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym  lub samotnym.

 

Moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”  skierowany jest do :

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

spełniających warunki otrzymania  pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  oraz spełniających kryteria dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww ustawy (tj. osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe – dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł, rodzina – dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł na członka rodziny).

Moduł ten realizowany jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych” skierowany jest w szczególności do osób satrszych, chorych i niepełnosprawnych spełniających warunki otrzymania  pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryteria dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww ustawy.

 

Moduł ten oferuje wsparcie w postaci posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych, w szczególności osób starszych, samotnych, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r..

 

 

 

Data dodania: 2022-02-16 09:37:56
Data edycji: 2022-02-16 09:44:43
Ilość wyświetleń: 1845

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej