Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Program ''Posiłek w szkole i w domu'' edycja 2022

Program ''Posiłek w szkole i w domu'' edycja 2022

DOFINANSOWANIE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

                 WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

                                EDYCJA 2022R.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  realizowanego ze środków budżetu państwa. Program ma charakter modułowy (3 moduły), każdy z modułów ma charakter indywidualny i jest skierowany do innego adresata.

 

Ośrodek  w roku 2022r. realizuje moduły 1 i 2 Programu, mające na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz pomoc osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, schorowanym lub samotnym.

 

Moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”  skierowany jest do :

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych” skierowany jest w szczególności do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

Moduły te oferują wsparcie w postaci posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych, dla osób spełniających warunki otrzymania  pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  oraz spełniających kryteria dochodowe w wysokosci 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww ustawy.

 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych, w szczególności osób starszych, samotnych, chorych  lub osób niepełnosprawnych.

 

Jak wynik z umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Mława, udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację Programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2022r.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r..

Data dodania: 2022-05-30 09:37:24
Data edycji: 2022-06-27 13:26:38
Ilość wyświetleń: 1712

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej